Τετάρτη, 30 Ιουλίου 2014

Πρόστιμα - φωτιά προβλέπει το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών για όσους υποβάλουν ανακριβείς δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης (πόθεν έσχες). Παράλληλα, συγκροτείται ειδική επιτροπή ελέγχου, η οποία καλείται να προχωρήσει στις απαραίτητες διασταυρώσεις των οικονομικών και περιουσιακών στοιχείων, που αναγράφονται στην εκάστοτε δήλωση.

Αναλυτικά οι νέες διατάξεις προβλέπουν φυλάκιση και χρηματική ποινή έως 100.000 ευρώ. Ειδικότερα, σε περίπτωση που ο υπόχρεος τελεί το αδίκημα με σκοπό την απόκρυψη περιουσιακού στοιχείου, το οποίο απέκτησε επωφελούμενος της ιδιότητάς του, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών και με χρηματική ποινή από 10.000 ευρώ έως 500.000 ευρώ.

Παράλληλα, εάν η συνολική αξία της αποκρυπτόμενης περιουσίας του ιδίου και των λοιπών προσώπων για τα οποία αυτός οφείλει να υποβάλει δήλωση, υπερβαίνει συνολικά το ποσό των 300.000 ευρώ, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών και με χρηματική ποινή από 20.000 ευρώ έως ένα 1.000.000 ευρώ, ανεξαρτήτως αν η απόκρυψη επιχειρείται με τη μη υποβολή δήλωσης ή την υποβολή ελλιπούς ή ανακριβούς δήλωσης.

Σύσταση ειδικής επιτροπής

Την ίδια στιγμή, αντί της επιτροπής της Βουλής ο έλεγχος για τα πολιτικά πρόσωπα και συγκεκριμένες κατηγορίες κρατικών λειτουργών θα γίνεται από ειδική επιτροπή ελέγχου περιουσιακής κατάστασης. Η Επιτροπή συγκροτείται από:

α) Αντιπρόεδρο της Βουλής, ως Πρόεδρο, με τον αναπληρωτή του, που ορίζεται με απόφαση του Προέδρου της Βουλής,

β) Δ’ Αντιπρόεδρο της Βουλής, ως μέλος, με τον αναπληρωτή του, εκ των Ε’, ΣΤ’ και Ζ΄ Αντιπροέδρων, ο οποίος ορίζεται με απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων της Βουλής,

γ) Αρεοπαγίτη ως τακτικό μέλος, με τον αναπληρωτή του,

δ) Σύμβουλο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ως τακτικό μέλος, με τον αναπληρωτή του, που ορίζονται με απόφαση των Ανωτάτων Δικαστικών Συμβουλίων των οικείων δικαστηρίων μετά από ερώτημα του Υπουργού Δικαιοσύνης,

ε) Υποδιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας, ως τακτικό μέλος, με τον αναπληρωτή του, που ορίζονται με απόφαση του Διοικητή της, μετά από ερώτημα του Προέδρου της Βουλής.

http://www.zougla.gr

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αρχειοθήκη ιστολογίου

Από το Blogger.

SITES ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ SITES