Τετάρτη, 29 Οκτωβρίου 2014


Αστακός, 27.10.2014
Αριθ. Πρωτ.: 14288
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Προς: Τα τακτικά Μέλη του
Δημοτικού Συμβουλίου
(ως Πίνακα Αποδεκτών)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

Καλεί σε ειδική συνεδρίαση την εβδόμη (7η) του μηνός Νοεμβρίου, του έτους 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 05:00 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Δημοτικό Κατάστημα Αστακού), σύμφωνα με το άρθρο 163 παρ.4 Κ.Δ.Κ. του Ν. 3463/2006, για λήψη απόφασης στο κάτωθι θέμα:

Έγκριση Απολογισμού, Ισολογισμού και Οικονομικών Καταστάσεων Δήμου Ξηρομέρου οικ. έτους 2012.

Ο Πρόεδρος 

Λυμπεράτος Σπυρίδων 

Στην συνεδρίαση καλούνται να παραστούν ο Δήμαρχος κος Γαλούνης Ερωτόκριτος, ο Ορκωτός Λογιστής κ. Μόσχος Ιωάννης και ο Προϊστάμενος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, προς τους οποίους κοινοποιείται η παρούσα.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
1. κ. Βραχά Παναγιώτη- Φυτείες
2. κ. Γαζέτα Παναγιώτη - Φυτείες
3. κ. Γεωργούλα Κωνσταντίνο- Χρυσοβίτσα
4. κ. Γκόλια Παναγιώτη- Κανδήλα
5. κ. Κακούρη Ηλία – Αρχοντοχώρι
6. κ. Καυμενάκη Σπυρίδωνα – Αρχοντοχώρι
7. κ. Κυριάκο Κωνσταντίνο- Βασιλόπουλο
8. κ. Λαϊνά Κωνσταντίνο – Ενταύθα
9. κ. Λιβάνη Θεόδωρο – Ενταύθα
10. κ. Μουρκούση Βασίλειο- Κανδήλα
11. κ. Ναούμη Νικόλαο – Παλαιομάνινα
12. κ. Πανταζή Απόστολο- Ενταύθα
13. κ. Ρετούλη Θωμά - Αρχοντοχώρι
14. κ. Σόμπολο Απόστολο - Καραϊσκάκη
15. κ. Τσάρκο Βασίλειο- Ενταύθα
16. κα Κουμανδράκη – Σαμαρά Κωστούλα – Ενταύθα
17. κ. Βελώνα Απόστολο – Βάρνακα
18. κ. Ζορμπά Ιωάννη – Αθήνα
19. κ. Καρφή Θωμά – Ενταύθα
20. κ. Κολοβό Χρήστο – Φυτείες
21. κ. Ταμπάκη Ηλία- Μύτικα
22. κ. Τριανταφυλλάκη Ιωάννη - Ενταύθα
23. κ. Γεωργαλή Ηλία – Ενταύθα
24. κ. Τζαχρήστα Παναγιώτη– Φυτείες
25. κ. Βότση Γεράσιμο– Ενταύθα
26. κ. Κατσιπάνο Αναστάσιο – Φυτείες

ΚΟΙΝ/ΣΗ
1. Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Αστακού
2. Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων

Αστακός, 27.10.2014
Αριθ. Πρωτ.: 14289
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Προς: Τα τακτικά Μέλη του
Δημοτικού Συμβουλίου
(ως Πίνακα Αποδεκτών)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

Καλεί σε ειδική συνεδρίαση την εβδόμη (7η) του μηνός Νοεμβρίου, του έτους 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 08:00 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Δημοτικό Κατάστημα Αστακού), σύμφωνα με το άρθρο 163 παρ.4 Κ.Δ.Κ. του Ν. 3463/2006, για λήψη απόφασης στο κάτωθι θέμα:

Έγκριση Απολογισμού, Ισολογισμού και Οικονομικών Καταστάσεων Δήμου Ξηρομέρου οικ. έτους 2013.

Ο Πρόεδρος 

Λυμπεράτος Σπυρίδων 

Στην συνεδρίαση καλούνται να παραστούν ο Δήμαρχος κος Γαλούνης Ερωτόκριτος, ο Ορκωτός Λογιστής κ. Μόσχος Ιωάννης και ο Προϊστάμενος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, προς τους οποίους κοινοποιείται η παρούσα.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
1. κ. Βραχά Παναγιώτη- Φυτείες
2. κ. Γαζέτα Παναγιώτη - Φυτείες
3. κ. Γεωργούλα Κωνσταντίνο- Χρυσοβίτσα
4. κ. Γκόλια Παναγιώτη- Κανδήλα
5. κ. Κακούρη Ηλία – Αρχοντοχώρι
6. κ. Καυμενάκη Σπυρίδωνα – Αρχοντοχώρι
7. κ. Κυριάκο Κωνσταντίνο- Βασιλόπουλο
8. κ. Λαϊνά Κωνσταντίνο – Ενταύθα
9. κ. Λιβάνη Θεόδωρο – Ενταύθα
10. κ. Μουρκούση Βασίλειο- Κανδήλα
11. κ. Ναούμη Νικόλαο – Παλαιομάνινα
12. κ. Πανταζή Απόστολο- Ενταύθα
13. κ. Ρετούλη Θωμά - Αρχοντοχώρι
14. κ. Σόμπολο Απόστολο - Καραϊσκάκη
15. κ. Τσάρκο Βασίλειο- Ενταύθα
16. κα Κουμανδράκη – Σαμαρά Κωστούλα – Ενταύθα
17. κ. Βελώνα Απόστολο – Βάρνακα
18. κ. Ζορμπά Ιωάννη – Αθήνα
19. κ. Καρφή Θωμά – Ενταύθα
20. κ. Κολοβό Χρήστο – Φυτείες
21. κ. Ταμπάκη Ηλία- Μύτικα
22. κ. Τριανταφυλλάκη Ιωάννη - Ενταύθα
23. κ. Γεωργαλή Ηλία – Ενταύθα
24. κ. Τζαχρήστα Παναγιώτη– Φυτείες
25. κ. Βότση Γεράσιμο– Ενταύθα
26. κ. Κατσιπάνο Αναστάσιο – Φυτείες

ΚΟΙΝ/ΣΗ
1. Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Αστακού
2. Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αρχειοθήκη ιστολογίου

Από το Blogger.

SITES ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ SITES