Παρασκευή, 16 Ιανουαρίου 2015

Αστακός, 14.01.2015

Αριθ. Πρωτ.: 309

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Προς: Τα τακτικά Μέλη του

Δημοτικού Συμβουλίου

(ως Πίνακα Αποδεκτών)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

Καλεί σε τακτική δημόσια συνεδρίαση την δεκάτη ενάτη ( 19η) του μηνός Ιανουαρίου, του έτους 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 06:00 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Δημοτικό Κατάστημα Αστακού), σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, για λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα:

1. ΕΥΡΥΘΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΣΤΑΚΟΥ.

2. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ Μ.Ε.ΕΠ.

3. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΚΠΟΤΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 28.

4. ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ- ΜΕΛΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ.

ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΠΔ 28/80.

5. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 1 ΤΟΥ Π.Δ./τος 270/81.

6. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΩΝ Η ΔΑΠΑΝΗ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΑΝΕΡΧΕΤΑΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ ΥΨΟΥΣ ΤΩΝ 5.820,08 ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. (7.158,70€ με Φ.Π.Α.).

7. ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ- ΜΕΛΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΩΝ Η ΔΑΠΑΝΗ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΟ ΥΨΟΣ ΤΩΝ 5.820,08 ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.  (7.158,70€ με Φ.Π.Α.).

8. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ.

9. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ- ΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ Κ.Λ.Π. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ.

10. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΖΩΩΝ.

11. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΜΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΡΡΕΝΩΝ.

12. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΚΤΙΜΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ.

13. ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ.

14. ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ - ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ.

15. ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΗΣ ΝΑΥΑΓΙΩΝ.

16. ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ Α/ΘΜΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΘΕΑΤΡΩΝ- ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ.

17. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ν.Π.Ι.Δ. «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ» ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2015.

18. ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ Ν.Π.Ι.Δ. «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ» ΕΤΟΥΣ 2015.

19. ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ν.Π.Ι.Δ. «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ» ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2013.

20. ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ» ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2013.

21. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΣΤΑΚΟΥ».

22. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ «ΔΩΡΕΑΣ ΕΝ ΖΩΗ» ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΛΙΔΩΡΙΚΗ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΣΤΗΝ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ.

23. ΑΙΤΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ κας ΠΙΤΣΟΥΛΙΑ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΕΚΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ Τ.Κ. ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ.

24. ΑΙΤΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ κου ΔΡΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΕΚΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΡΙΒΙΟΥ Τ.Κ. ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ.

Ο Πρόεδρος 


Λυμπεράτος Σπυρίδων 

Στην συνεδρίαση καλείται να παραστεί και ο Δήμαρχος κος Γαλούνης Ερωτόκριτος προς τον οποίο κοινοποιείται η παρούσα.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ.

1. κ. Βραχάς Παναγιώτης- Φυτείες

2. κ. Γαζέτας Παναγιώτης - Φυτείες

3. κ. Γεωργούλας Κωνσταντίνος- Χρυσοβίτσα

4. κ. Γκόλιας Παναγιώτης- Κανδήλα

5. κ. Κακούρης Ηλίας – Αρχοντοχώρι

6. κ. Καυμενάκης Σπυρίδων – Αρχοντοχώρι

7. κ. Κυριάκος Κωνσταντίνος- Βασιλόπουλο

8. κ. Λαϊνάς Κωνσταντίνος – Ενταύθα

9. κ. Λιβάνης Θεόδωρος – Ενταύθα

10. κ. Μουρκούσης Βασίλειος- Κανδήλα

11. κ. Ναούμης Νικόλαος – Παλαιομάνινα

12. κ. Πανταζής Απόστολος- Ενταύθα

13. κ. Ρετούλης Θωμάς - Αρχοντοχώρι

14. κ. Σόμπολος Απόστολος - Καραϊσκάκη

15. κ. Τσάρκος Βασίλειος- Ενταύθα

16. κα Κουμανδράκη – Σαμαρά Κωστούλα – Ενταύθα

17. κ. Βελώνας Απόστολος – Βάρνακα

18. κ. Ζορμπάς Ιωάννης – Αθήνα

19. κ. Καρφής Θωμάς – Ενταύθα

20. κ. Κολοβός Χρήστος – Φυτείες

21. κ. Ταμπάκης Ηλίας- Μύτικα

22. κ. Τριανταφυλλάκης Ιωάννης - Ενταύθα

23. κ. Γεωργαλής Ηλίας – Ενταύθα

24. κ. Τζαχρήστας Παναγιώτης– Φυτείες

25. κ. Κομπλίτσης Δημήτριος – Αγρίνιο

26. κ. Κατσιπάνος Αναστάσιος – Φυτείες

---------------------------------------------------- 

27. Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Μύτικα

28. Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Αστακού

29. Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Φυτειών

30. Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Καραϊσκάκη

31. Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Παπαδάτου

Κοινοποίηση.

- Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων

- κο Χρόνη Ιωάννη, Διευθυντή Κέντρων Υγείας Μύτικα και Αστακού

 

 

 

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αρχειοθήκη ιστολογίου

Από το Blogger.

SITES ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ SITES