Παρασκευή, 31 Ιουλίου 2015

Ανακοινώθηκαν τα ονόματα των δύο (2) οδηγών που προσλήφθηκαν για πυροπροστασία από το Δήμο Ξηρομέρου.


Διαβάστε την απόφαση του Δημάρχου Ξηρομέρου Ερ.Γαλούνη:

ΘΕΜΑ: «Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. δίμηνης διάρκειας ».
 
Ο Δήμαρχος Ξηρομέρου Έχοντας υπ’ όψη:


1. Την απόφαση αριθ. 100/27.07.2015 του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με
την οποία διαπιστώνεται η αναγκαιότητα πρόσληψης του προσωπικού.


2. την αριθ. πρωτ. 85965/9163/21.07.2015 Απόφαση έγκρισης της ανωτέρω
αναφερόμενης απόφασης από τον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.


3. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 86 του Ν. 3463/2006 (Κ. Δ. Κ.)


4. το άρθρο 206 του ν. 3584/07


5. την περιπτ. ιε της παρ 2 του άρθρου 14 του Ν. 2190/94, όπως τροποποιήθηκε
με το άρθρο 1 του ν. 3812/09


6. τα άρθρα 5 και 6 του π.δ.164/2004.


7. την εξασφαλισμένη πίστωση στον προϋπολογισμό του έτους 2015 του Δήμου


8. Την γνωστοποίηση πλήρωσης των θέσεων με αριθ. πρωτ. 8496/23.7.2015.


9. Τις υποβληθείσες αιτήσεις των ενδιαφερομένων.


0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αρχειοθήκη ιστολογίου

Από το Blogger.

SITES ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ SITES