Τετάρτη, 8 Φεβρουαρίου 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                  Αστακός, 06/02/2017
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ                                                                                        Αριθ. Πρωτ.:1028
ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

                                                                                              ΠΡΟΣ: Τα Μέλη της Οικονομικής
                                                                                                         Επιτροπής Δήμου
                                                                                                         (Ως Πίνακα Αποδεκτών)

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στις δέκα(10η) του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.30 σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα της έδρας του Δήμου μας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο κάτωθι θέμα ημερησίας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010:
1. ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ – ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017.
2. ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟ ΔΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013.


Ο Πρόεδρος της Ο. Ε.
Ερωτόκριτος Γαλούνης
(Δήμαρχος)


ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
A. TΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
α) ΕΚ ΤΗΣ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑΣ
1. Κων/νος Λαϊνάς
2. Κων/νος Κυριάκος
3. Παναγιώτης Γαζέτας
4. Θωμάς Ρετούλης
β) ΕΚ ΤΗΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ
1. Κων/να Κουμανδράκη - Σαμαρά
2. Απόστολος Βελόνας
Β. ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
α) ΕΚ ΤΗΣ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑΣ
1. Ηλίας Κακούρης
2. Βασίλειος Τσάρκος
3. Απόστολος Σόμπολος
β) ΕΚ ΤΗΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ
1. Θωμάς Καρφής
2. Χρήστος Κολοβός

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αρχειοθήκη ιστολογίου

Από το Blogger.

SITES ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ SITES